ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2)

ประกาศฉบับ2ปิดสถานศึกษา

ประกาศ เรื่องการรับเอกสารจบการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ6 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับประกาศม.3และม.6

 

 ดูทั้งหมด
 ดูทั้งหมด
 ดูทั้งหมด
 ดูทั้งหมด
 ดูทั้งหมด
 ดูทั้งหมด
 ดูทั้งหมด