ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นายธีระชัย  ศรีนาม  และ  นายธิติพัทธ์  ชุติวัฒน์โสภณ  ที่ได้เลือนวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการ คลิกที่นี่