นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เข้าร่วมกิจกรรม “เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ:ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ” วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม