พิธีทำบุญโรงเรียน แห่เทียนพรรษา และมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

โรงเรียนราชวินิต มัธยม จัดพิธีทำบุญโรงเรียน แห่เทียนพรรษา และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดสุนทรธรรมทาน(วัดแค นางเลิ้ง) วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ภาพชุดที่ ๑

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพชุดที่ ๒

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

พิธีทำบุญโรงเรียน ถวายเทียนพรรษา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และ พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ภาพชุดที่ ๑

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพชุดที่ ๒

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เวียนเทียน ณ วัดเบญจมบพิตร วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ขอบคุณภาพจาก KN’ RNM (กรรมการนักเรียน โรงเรียนราชวินิต มัธยม)