ภาพบรรยากาศ โรงเรียนราชวินิต มัธยมเป็นศูนย์การแข่งภาษาไทยระดับเขต งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนราชวินิต มัธยมเป็นศูนย์การแข่งภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาไทย โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ภาพบรรยากาศ

img_5792

img_5828

img_5857

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม