ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)