ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ จังหวัดสระบุรี

img_3205

กล้องฝ่ายโสตฯ

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

กล้องฝ่ายกองร้อยพิเศษ

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม