พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

img_8415

dsc_2911

dsc_3047

ภาพจากฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพจากชมรม IT และกรรมการนักเรียน

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม