ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครูและหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครูและหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

ภาพจากฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม