ภาพพิธีทบทวนคำปฏิญาณเนื่่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

ภาพพิธีทบทวนคำปฏิญาณเนื่่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑   ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

img_9103

img_9246

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม