ภาพการมอบรางวัลโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๑๒ ของบริษัท Grandsport และพิธีเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม

ภาพการมอบรางวัลโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๑๒ ของบริษัท Grandsport และพิธีเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม