ภาพพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ภาพพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม