รูปภาพ การแข่งขันกีฬา สพม.๑ กลุ่ม ๒ สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒

รูปภาพ การแข่งขันกีฬา สพม.๑ กลุ่ม ๒สัมพันธ์ ครั้งที่๒

 วันที่ 23 มกราคม ๒๕๖๓

ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม