ร่วมแสดงมุทิตาจิตและงานเกษียณอายุราชการ แก่ครูและบุคลากรโรงเรียนราชวินิต มัธยม วันที่ ๑๔ และ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตา

Read more

โรงเรียนราชวินิต มัธยมนำโดย ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนเดินทางเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเครือข่าย ไทย-สิงคโปร์ (School Twinning Programme Thai – Singapore) ณ โรงเรียน Hua Yi Secondary ประเทศสิงคโปร์

โรงเรียนราชวินิต มัธ

Read more