คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 31 ตุลาคม 2559

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ

Read more

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การปรับรายวิชาและการจัดการเรียนรู้เสริมสร้างการเรียนรู้และชีวิตในศตวรรษที่ 21 วันที่ 5 ตุลาคม 2559

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ

Read more