บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา
นายกู้เกียรติ ภูมิรัตน์

นายกู้เกียรติ ภูมิรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระ


สุนิสาน.ส.สุนิสา รังสิพุฒิกุล ครูเผด็จนายเผด็จ นิลนนท์ AArt06_Noppawanน.ส.นพวรรณ กรุดเพชร AArt07_Surasakนายสุรศักดิ์ ลอยใหม่

สุวัฒน์ชัย นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด