สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ราชวินิต มัธยม

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน สมเด็จพระพุทธนวมงคลบรมราชบพิตร

ศาลพระภูมิหลวงปู่ราชวินิต มัธยม

ศาลพระยาอัศวราชและพระยาคชสารภัคดี