โรงเรียนราชวินิต มัธยม เปิดเรียนและจัดการเรียนการสอน แบบชั้นเรียน (Onsite) ระยะที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 – 2 กุมภาพันธ์ 2565 ) ฉบับที่ 3

แนวทางการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ปีการศึกษา 2564

แนวทางสอบปลายภาค

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ปีการศึกษา 2564

มต้น

คลิกดูตารางสอบ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

มปลาย

คลิกดูตารางสอบ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ไฟล์ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศ เปิดเรียนและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่
  2. คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถาณการณ์แพร่ระบาด โควิด 2564 ระยะที่ 1 คลิกที่นี่
  3. คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถาณการณ์แพร่ระบาด โควิด 2564 ระยะที่ 2 คลิกที่นี่
  4. โรงเรียนราชวินิต มัธยม เปิดเรียนและจัดการเรียนการสอน แบบชั้นเรียน (Onsite) ระยะที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป) ฉบับที่ 1 คลิกที่นี่
  5.  โรงเรียนราชวินิต มัธยม เปิดเรียนและจัดการเรียนการสอน แบบชั้นเรียน (Onsite) ระยะที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 4 -14 มกราคม 2565 ) ฉบับที่ 2 คลิกที่นี่
  6. โรงเรียนราชวินิต มัธยม เปิดเรียนและจัดการเรียนการสอน แบบชั้นเรียน (Onsite) ระยะที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 17  มกราคม 2565  – 2 กุมภาพันธ์ 2565 ) ฉบับที่ 3 คลิกที่นี่
  7. แนวทางการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่
  8. ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่