การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2558

เรียน คุณครูที่จะเกษียณอายุราชการเดือนกันยายน นี้  กรุณารับแบบฟอร์มเพื่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ฯ ประจำปี 2559 ได้ที่ห้องบุคลากร ครับ และส่งได้ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2559 ครับ  ดูรายละเอียดที่นี่  แนบท้าย