การย้ายข้าราชการครู 2559

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสงค์ที่จะย้ายตำแหน่งครู  ส่งเอกสารคำร้องวันที่ 1-28 มกราคม 2559 ที่งานบุคคล