วงดนตรีไทย ราชวินิต มัธยม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนฯ การประกวด วงมโหรี รายการ “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ประจำปีพุทธศักราช 2558

วงดนตรีไทย ราชวินิต มัธยม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ วันที่ 4 สิงหาคม 2559

รางวัล ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การประกวด วงมโหรี รายการ “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ประจำปีพุทธศักราช 2558 โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมฯร่วมกับ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธ.กรุงเทพ

อีกหนึ่งรายการคือได้รับการคัดเลือก จาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
ให้รับ โล่ห์ รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้านระดับเขต ดุสิต/จังหวัด กรุงเทพฯ ประจำปี 2559 เป็น ปีที่ 2

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม