ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์&รีสอร์ท จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ ๑-๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

รูปภาพชุดที่ ๑

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

รูปภาพชุดที่ ๒

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม