ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ และดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานี

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ และดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานี