ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญกุศลถวายฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. คณะผู้บริหาร ครู สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนราชวินิต มัธยม มูลนิธิราชวินิต มัธยม

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม