โรงเรียนราชวินิต มัธยมต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียน Hua Yi Secondary School

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

โรงเรียนราชวินิต มัธยมต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียน Hua Yi Secondary School และจัดการประชุมโครงการ School Twining Programme Thai-Singapore ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ซึ่งเป็นโครงการโรงเรียนเครือข่ายไทย – สิงค์โปร์ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนไทย-สิงคโปร์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างกัน