ทัศนะศึกษาค่ายวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต สะแกราช วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

รูปภาพชุดที่ 1

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

รูปภาพชุดที่ 2

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม