พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม