ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศเพื่อเสริมร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศเพื่อเสริมร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนราชวินิต มัธยม  วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม