รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

 เพื่อการศึกษาและเลือกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ซึ่งมีโครงการ ดังนี้

  1. โครงการเยาวชนเอเอฟเอส(AFS) รุ่นที่ 57 (พ.ศ.2561 – 2560 ) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ที่  afsthailand.org
  2. โครงการทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ สถาบันเอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท (EduDee)  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 14 มิถุนายน 2560

 

    ***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ