รวมภาพนักเรียนเข้ารับพิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

รวมภาพนักเรียนเข้ารับพิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

รวมภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

รวมภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพขนาดจริงได้ที่นี่

คลิกเพื่อดาวน์โหลด