ภาพกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา วันพุธที่ 31พฤษภาคม พ.ศ.2560

ภาพกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่ บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา วันพุธที่ 31พฤษภาคม พ.ศ.2560

ภาพการเดินโชว์วันงดสูบบุหรี่โลก Part1

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพการเดินโชว์วันงดสูบบุหรี่โลก Part2

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพการเดินโชว์วันงดสูบบุหรี่โลก Part3

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพการเดินโชว์วันงดสูบบุหรี่โลก Part4

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ขอบคุณภาพจาก ชมรมไอทีโรงเรียนราชวินิต มัธยม

Cr.IT RNM