วิดีทัศน์บรรยากาศ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและรับรายงานตัวเข้าเป็น นศท. พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง วิภาวดี รังสิต

วิดีทัศน์บรรยากาศ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและรับรายงานตัวเข้าเป็น นศท. พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง วิภาวดี รังสิต