วิดีทัศน์ กิจกรรม RTANC For Save sex โรงเรียนราชวินิต มัธยม

RTANC For Save sex ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

RTANC For Save sex เป็นกิจกรรมที่ทางนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮล (P2H) แห่งประเทศไทย มาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องเพศศึกษา เช่น การรู้จักวิธีการป้องกันโรค การแก้ปัญหา จนไปถึงการปฏิบัติตนให้ห่างไกลโรค HIV