ภาพบรรยากาศ การเข้าทดสอบร่างกายและรับรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นวันที่มีการเข้าทดสอบร่างกายและรับรายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ศุนย์วิภาวดี รังสิต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม