ภาพบรรยากาศ การหล่อเทียนจำนำพรรษาและพิธีไหว้ครู วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนราชวินิต มัธยม จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาและพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาของไทย และปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและพุทธศาสนา

 

รูปภาพชุดที่ 1 กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาและพิธีไหว้ครู

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

รูปภาพชุดที่ 2 กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาและพิธีไหว้ครู

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

รูปภาพชุดที่ 3 การจัดพานและประกวดพาน

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

รูปภาพชุดที่ 4 การจัดพานและประกวดพาน

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

รูปภาพชุดที่ 5 การจัดพานและประกวดพาน

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ขอบคุณรูปภาพเพิ่มเติมจากชมรมไอที โรงเรียนราชวินิต มัธยม