พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเข้าประจำกอง ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ในวันศุกร์ ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ได้จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเข้าประจำกอง ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

รูปภาพกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม