วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ

โรงเรียนราชวินิต มัธยม จัดส่งลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา จำนวน ๑๖ คน เฝ้าฯรับเสด็จชมการสวนสนาม การแสดงกิจกรรม และการแปรอักษรบนอัฒจันทร์ ในวัน ในวันเสาร์ ที่ ๑ กรกฎาคม ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  ๒๕๖๐  ณ สนามกีฬาแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

รูปภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม