กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สอบธรรมศึกษาผ่าน

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้มอบเกียรติบัตรสอบธรรมศึกษาให้กับนักเรียนที่สอบผ่าน

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม