พิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

ด้วยโรงเรียนสตรีวิทยา จัดพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงเรียนราชวินิต มัธยมได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศพิธีวางพวงมาลา

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม