โรงเรียนราชวินิต มัธยมนำโดย ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนเดินทางเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเครือข่าย ไทย-สิงคโปร์ (School Twinning Programme Thai – Singapore) ณ โรงเรียน Hua Yi Secondary ประเทศสิงคโปร์

โรงเรียนราชวินิต มัธยมนำโดย ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนเดินทางเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเครือข่าย ไทย-สิงคโปร์ (School Twinning Programme Thai – Singapore) ณ โรงเรียน Hua Yi Secondary  ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม ๔ วัน ๓ คืน ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการ

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม