พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โรงเรียนราชวินิต มัธยม จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๕๐ น. นำโดย ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารและคณะครู และนักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม

ภาพบรรยากาศพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม