พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และวันแม่แห่งชาติ

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  โรงเรียนราชวินิต มัธยม จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และวันแม่แห่งชาติ  ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  นำโดย ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารและคณะครู และนักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม

ภาพบรรยากาศพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพจาก คณะกรรมการนักเรียน

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพจาก ชมรม IT1

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพจาก ชมรม IT2

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม