พิธีทำบุญครูผู้เกษียณอายุราชการ ในช่วงเช้า วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

โรงเรียนราชวินิต มัธยม จัดพิธีทำบุญครูผู้เกษียณอายุราชการ ในช่วงเช้า วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม