ภาพกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ วันที่ ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

โรงเรียนราชวินิต มัธยม จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีกองร้อยพิเศษ วันที่ ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ดูภาพกิจกรรมต่างๆ ที่ 1

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ดูภาพกิจกรรมต่างๆ ที่ 2

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม