ภาพบรรยากาศการแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชครูและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ

โรงเรียนราชวินิต มัธยม จัดมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม