การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนราชวินิต มัธยม (SWOT)

โรงเรียนราชวินิต มัธยม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนราชวินิต มัธยม (SWOT) วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ดูภาพกิจกรรมต่างๆ

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม