พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

โรงเรียนราชวินิต มัธยม  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า

ดูภาพบรรยากาศ

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม