รูปภาพบรรยากาศ Hua Yi Secondary School ศึกษาดูงานที่โรงเรียนราชวินิต มัธยม

Welcome Hua Yi Secondary School,Singapore to Rajavinit Mathayom School on the School Twining Programe on 2-3 November 2017

โรงเรียน Hua Yi Secondary School จากประเทศ สิงคโปร์เดินทางมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนราชวินิต มัธยม  วันที่ 2-3 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ภาพบรรยากาศ

img_5199

img_5293

img_5413

 

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม