ภาพบรรยากาศการสอบธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก

โรงเรียนราชวินิต มัธยมเป็นสนามสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ  โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ภาพบรรยากาศ

img_5922 img_5925

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม