กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนราชวินิต มัธยม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๘ ธันวามคม ๒๕๖๐ ณ  สนามราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย

ภาพบรรยากาศ

img_7357

img_7339

img_7346

กล้องฝ่ายโสตฯ

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

กล้องฝ่ายชมรมไอที กล้องที่ ๑

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

กล้องฝ่ายชมรมไอที กล้องที่ ๒

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

กล้องฝ่ายชมรมไอที กล้องที่ ๓

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

กล้องฝ่ายชมรมไอที กล้องที่ ๔

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

กล้องฝ่ายชมรมไอที กล้องที่ ๕

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

กล้องฝ่ายชมรมไอที กล้องที่ ๖

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

กล้องฝ่ายชมรมไอที กล้องที่ ๗

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม